Piae Cantiones 2.0 – Seppo Kantonen band & Aija Puurtinen

la-lo-satprogram
Share

La/Lö/Sat 26.8. 18.00
Tenalji von Fersen / K18

  • Suomeksi
    Maamme juhlavuonna on luontevaa luoda silmäys suomalaisuuden virstanpylväisiin, joista yksi on eittämättä Piae Cantiones, ensimmäinen julkaistu suomalainen laulukirja. Sen ensiversio ilmestyi 435 vuotta sitten, ja myöhemmin kansakuntamme havitellessa itsenäisyyttä sitä pidettiin näyttönä Suomen kansan henkisistä pyrkimyksistä. Konsertissa kuultavat kappaleet pohjautuvat julkaisun sävelmistöön, mutta ovat kulkeneet ainutlaatuisen pianistimme Seppo Kantosen suodattimien läpi. Luvassa on siis päivitys hurskaista lauluista, Kantosen ja yhtyeen muiden persoonallisten muusikoiden fantasia historiallisista teemoista.
  • På svenska
    Under vårt lands jubileumsår känns det naturligt att ta en titt på finländska kulturella milstolpar. En av dessa är utan tvivel Piae Cantiones, den första sångboken som publicerades i Finland. Den första versionen utgavs för 435 år sedan och då vårt folk eftersträvade självständighet, ansågs boken vara ett tecken på det finska folkets andliga strävanden. Sångerna som framförs på konserten grundar sig på de publicerade originalen, men har genomgått vår unika pianist Seppo Kantonens filtrering. Det blir med andra ord uppdaterade fromma sånger. Fantasier över historiska temata av Kantonen och hans band.
  • In English
    In the centenary year of Finland, it is natural to cast an eye on the flagpoles of Finnishness, one of which is without a doubt Piae Cantiones, arguably the first Finnish published book of songs. The first version came out 435 years ago and later when our nation was seeking independence, it was held as a proof of the spiritual aspirations of the Finns. The music of the concert is based on the themes of the material but have been ascended by the one-of-a-kind pianist Seppo Kantonen to new heights. To be expected is a version update of pious songs, a fantasy of medieval themes by Kantonen and other personal musicians of the orchestra.

Share